Samferdselsutvalet

Møtedato : 09.11.2020 13:00

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-76/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 8 vedlegg
SA-77/20 Utviklingsplan for kollektivtransport i Ålesund - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-78/20 Takstsak 2021 - Nye takstar for buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
SA-79/20 Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 7 vedlegg
SA-80/20 Utbygging av ferjekaier i rute 01; Larsnes, Åram og Kvamsøy fk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-81/20 Sande fastlandssamband, avgjerslepunkt B1 - Konseptval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-82/20 Søknad om fråvik knytt til frisikt på fv 63 Flydalsjuvet hytteområde - Stranda kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-83/20 Søknad om ulike fråvik ved bygging av ny Nerlandsøybru - Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-84/20 Giske kommune - nedklassifisering av gamle Skulevegen til kommunal veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-85/20 Arbeid med trafikktryggleik i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-86/20 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-87/20 Uttale til forslag om å greie ut avvikling av Utrykingspolitiet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-88/20 Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-Trondheim frå 1. januar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 13 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-39/20 Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-40/20 Et alternativ til hurtigbåten i Nordøyruta ved åpning av Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-41/20 Status for medfinansiering av rundkøyring Sykkylven kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender