Samferdselsutvalet

Møtedato : 21.10.2020 09:15

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møterom: To dagers møte 20.-21.10.20 - se innkalling

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-65/20 Kystekspressen - Utarbeiding av mandat for rutetilbodet frå 1. januar 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-66/20 Avklaring knytt til fylkeskommunal garanti bypakke Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-67/20 Intensjonsavtale med Helse Midt-Norge RHF Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-68/20 Retningslinjer for dispensasjon etter yrkestransportforskrifta § 48 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-69/20 Ståplassar skulebuss skuleåret 20/21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-70/20 Byggeprosjekt - Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya ferjekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
SA-71/20 Fv. 64 Åfarnes - Sølsnes, konseptval kaikonstruksjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-72/20 Budsjettkorreksjon 2020 - omdisponering innanfor ramme 96 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-73/20 Søknader om støtte til trafikktryggingstiltak 2. tildeling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-74/20 Nasjonal høring for riks- og fylkesvegnettet, høyringsinnspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
SA-75/20 Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-34/20 Svar på vedtak om smittevern i sak SA-60/20 i samferdselsutvalet 02.09.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-35/20 Forslag om å utrede avvikling av Utrykningspolitiet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-36/20 Regnskap og årsrapport Lyntogforum Møre og Romsdal 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-37/20 Søknad tilskot til fylkesvegar som er viktige for næringstransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-38/20 Budsjettoppfølging 2. tertialrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender