Samferdselsutvalet

Møtedato : 02.09.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-41/20 Møteplan for samferdselsutvalet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-42/20 Trafikktryggingsprisen 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-43/20 Trafikktryggingstiltak i Sykkylven kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-44/20 Søknader om støtte til trafikktryggingstiltak 1. tildeling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-45/20 Orientering utvikling bestillingstransport i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-46/20 Kristiansund kommunale Sundbåtvesen - søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-47/20 Søknad om selskapsvognløyve - Trips of Norway Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-48/20 Kollisjonssikring for førar i buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-49/20 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda og hurtigbåtsambanda i Møre og Romsdal i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-50/20 Orientering om finansiering av reduserte ferjetakstar i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-51/20 Orientering om arbeidet med sonestruktur for billettering på bussar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-52/20 Søknad om fråvik - busslomme - fv 60 - Storgata - Stranda kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
SA-53/20 Ulstein kommune - fv 5882 - gbnr 6/16 - søknad om fråvik frå vegnormal N100 for fortau Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
SA-54/20 Plan og framdrift for reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-55/20 Fv. 64 Sølsnes - Åfarnes Val av løysing Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-56/20 Omklassifisering av vegar i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 9 vedlegg
SA-57/20 Byggeprosjekt - Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya ferjekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
SA-58/20 Opptak av kommunal veg som fylkesveg grunna flytting av Sæbø ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-59/20 Ruteendringsprosessen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-60/20 Smittevern på bussar og hurtigbåtar Document_blue Protokoll
SA-61/20 Ferjesituasjonen Stranda - Liabygda Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-30/20 Budsjettoppfølging 1. halvår 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-31/20 Tilskot til - Utredning av miljøbussar i Nordmøre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-32/20 FRAM Student Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-33/20 Utvidet TT - ordning - innvilgelse av ekstra midler fra Samferdselsdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender