Samferdselsutvalet

Møtedato : 10.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-27/20 Høyring på transportetatene sine svar på oppdrag til Nasjonal transportplan 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-28/20 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - oppstartsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-29/20 Oppfølgingssak om prinsipp for toalett langs fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-30/20 AS Sula Rutelag - Søknad om to selskapsvognløyve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-31/20 Turbilane AS - Søknad om to selskapsvognløyve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-32/20 Trips of Norway AS - Søknad om endring frå fritak for løyveplikt til selskapsvognløyve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-33/20 Søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-34/20 Kravspesifikasjon for anskaffing av fylkesvegferjesamband Utasunds og Brattvåg - Dryna Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 26 vedlegg
SA-35/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-24/20 Nerlandsøybrua - orientering om tilleggsopplysningar i saka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/20 Søknad om planleggingsmidlar for reguleringsplan-arbeid for fylkesveg 60 Tomasgård-Røyrhus bru - tilbakemelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-26/20 Budsjettoppfølging jan-april 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-27/20 Vegbytte fv. 655 Mosflata - Ørsta sentrum/ny samleveg Mosflata - Melsvegen fv. 5902 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender