Kontrollutvalet

Møtedato : 25.11.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-52/20 Orientering om fylkeskommunen sin økonomiske situasjon - status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-53/20 Orientering om elev- og lærlingsituasjonen i Møre og Romsdal - status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-54/20 Orientering om mobbing i skolen i Møre og Romsdal - status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-55/20 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K104 Romsdal vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
KO-56/20 Reglement for kontrollutval, kontrollutvalet sitt sekretariat og revisjonsordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-34/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-35/20 Høyring - forenkla etterlevingskontroll av vesentlige budsjettavvik (RSK 302) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-36/20 Finansrapport per 31.10.20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender