Kontrollutvalet

Møtedato : 18.03.2020 10:00

Møtested : Digitalt møte via videokonferanse

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-17/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-18/20 Kontroll med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune per 31. desember 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-19/20 Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-20/20 Rekneskapsrevisjon - orientering om utført revisjonsarbeide 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-21/20 Kontrollutvalet sin uttale - Årsrekneskapet 2019 for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-22/20 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-23/20 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
RS-11/20 Henvending vedkomande Møreaksen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-12/20 Henvending vedkomande meiroffentligheit og lukka intranett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-13/20 Innkalling til årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

← møtekalender