Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 27.08.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-16/20 Formidling til læreplass 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-17/20 Tilskot frå Utdanningsdirektoratet til tiltak for lærlingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-18/20 Læringsmiljø for elevane og arbeidsmiljø for lærlingane i den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/20 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-12/20 2.gongs inntak til skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender