Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 04.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-10/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
YN-11/20 Elevundersøkinga, årleg rapportering, lærebedriftsundersøkinga og lærlingundersøkinga skoleåret 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-12/20 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag (DeKom yrkesfag) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-13/20 Korleis fylkeskommunen kan kompensere for eventuelle bortfall av læreplassar som følgje av situasjonen med Covid-19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-14/20 Jenter i elektrofag - sluttstatus Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
YN-15/20 Årsrapport for Yrkesopplæringsnemnda 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/20 Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/20 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-8/20 Innhenting av standpunktkarakterar og eksamensmerknad våren 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-9/20 Rundskriv om læremiddel 2020/21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender