Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 16.03.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-3/20 Val av fagskolestyret for perioden 2020 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-4/20 Kvalitetssystem for seksjon opplæring i bedrift - arbeidsavtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-5/20 Oppgåvene til Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-6/20 Nye prøvenemnder i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
YN-7/20 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2022/2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
YN-8/20 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/20 Detaljbudsjett for yrkesopplæringsnemnda 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender