Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 30.01.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-1/20 Val av leiar og nestleiar i yrkesopplæringsnemnda for perioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-2/20 Kvalitetssystem for seksjon opplæring i bedrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/20 Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/20 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/20 Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender