Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 09.11.2020 13:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møterom: Scandic Alexandra

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-28/20 Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
UDK-29/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 8 vedlegg
UDK-30/20 Fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring, 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 10 vedlegg
UDK-31/20 K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UDK-32/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UDK-33/20 Avslutning byggerekneskap K104 Romsdal vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UDK-34/20 K1802 Ørsta vgs - Funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 6 vedlegg
UDK-35/20 Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
UDK-36/20 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og vedtektsendring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UDK-37/20 Språklova og forventingar til fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg

← møtekalender