Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 22.10.2020 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-24/20 Læreplassar i kommunane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-25/20 Status på formidling til læreplass hausten 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-26/20 Varselknappen mot mobbing - vedtak i sak UDK-13/20 i Utdannings- og kompetanseutvalet - 07.05.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UDK-27/20 Rapport om klage på standpunktkarakterer skoleåret 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-21/20 Innhenting av avgangselevar våren 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-22/20 Budsjettoppfølging . utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender