Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 03.09.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-20/20 Læringsmiljø for elevane og arbeidsmiljø for lærlingane i dei vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
UDK-21/20 Kompetanseutvikling for tilsette innan vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UDK-22/20 Oppfølgingstenesta (OT) - Skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-23/20 Møteplan 2021 - Utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/20 I Ung 2,0- orienteringssak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/20 Hovedinntak 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-18/20 2. gongs inntak til skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/20 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender