Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 11.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-15/20 Korleis fylkeskommunen kan kompensere for eventuelle bortfall av læreplassar som følgje av situasjonen med Covid-19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-16/20 Læringsmiljø i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-17/20 IKTplan ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-18/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
UDK-19/20 K752 Fræna vgs – marine fag, revidert byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
UDK-20/20 Jenter i elektrofag - sluttstatus Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/20 Innhenting av standpunktkarakterar og eksamensmerknad våren 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-13/20 Rundskriv om læremiddel 2020/21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/20 Budsjettoppfølging - utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/20 Jenter i elektrofag - sluttstatus Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender