Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 19.03.2020 10:30

Møtested : Digitalt møte via videokonferanse

Møterom: Digitalt møte via videokonferanse

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-5/20 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
UDK-6/20 Orientering om varselknappen mot mobbing Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-7/20 Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/20 Internasjonalt arbeid - årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-5/20 Detaljbudsjett for utdannings- og kompetanseutvalet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender