Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 06.02.2020 10:30

Møtested : Borgund vidaregåande skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-1/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
UDK-2/20 Praktiske og økonomiske konsekvensar ved fritt skoleval kontra nærskoleprinsippet ved inntak til vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
UDK-3/20 Evaluering skolevalg 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-4/20 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2022/2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Økonomirapport for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/20 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/20 Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender