Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 01.09.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-67/20 Fordeling av tilskot til utbygging av breiband 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-68/20 Støtte til tiltak i "Byen som regional motor" i Ålesund, Molde og Kristiansund 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-69/20 Sentrumsutvikling i Vestnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-70/20 Utviklingstiltak i Valldal sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-71/20 Orientering om status for ordninga Bedriftsintern opplæring (BIO) i 2020 og styrking av ramma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-72/20 Aqua Nor 2021 - fellespaviljong for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-73/20 Tilskot til kulturbygg 2020 - spelemidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-74/20 Tilskotsbrev frå Kulturtanken – økonomi og planar for skoleåret 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-75/20 2020 - Tilbaketrekking og omfordeling av tilskotsmidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-76/20 Ekstra utlysing kunstnarstipend hausten 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-77/20 Fylkeshelseundersøking Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-78/20 Litteraturhus Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-79/20 Voksenopplæringsforbundet - ny organisering og ny samarbeidsavtale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-80/20 Tannhelsetilbodet til ungdom som ikkje bur i heimkommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-81/20 Møteplan 2021 – Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-82/20 Har vi framleis opplevingar til sals i 2021? Innspel til Statsbudsjettet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-51/20 Månadsmelding frå NAV mai, juni og juli 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
RS-52/20 Uttale om situasjonen i den maritime næringa og innspel til statsbudsjettet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-53/20 Status - prosjektet "Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal 2018-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-54/20 Årsrapport - God Helse partnarskapet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-55/20 Nasjonal rapport om koronakrisen sine verknader på kultursektoren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-56/20 Statlege tilskotsmidlar i samband med koronapandemien - kultur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-57/20 Tiltakspakken for kulturprosjekt i koronatida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-58/20 Budsjettoppfølging - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet - Periode 2020-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender