Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 09.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-58/20 Tildeling kunstnarstipend 2020 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KNF-59/20 Tildeling av idrettsstipend 2020 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-60/20 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KNF-61/20 Status - regional delplan for museum 2017-2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-62/20 Støtte til Volda kommune sitt kandidatur til å bli "Statens hus"-pilot Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KNF-63/20 Internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-64/20 Fordeling av tiltakspakke til omstillingstiltak i lokalsamfunn og nyetableringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-65/20 Tiltakspakke - støtte til forskingsmiljø for grøn, berekraftig omstilling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-66/20 Fordeling av Kystskogmidlane - søknad frå Skognæringa Kyst Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-41/20 Månadsmelding frå NAV april og mai 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-42/20 Uttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune til forslaget til omlegging av fordelinga til Havbruksfondet i revidert Nasjonalbudsjett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-43/20 Årsrapport 2019 - Regionalt forskningsfond Midt-Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-44/20 Evaluering av Kulturtorget 2020 for vidaregåande skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-45/20 Regionreform - oppgåveoverføring frå Kulturdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-46/20 Bokåret 2019 - Bok på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-47/20 Tiltak for å handterer effektar i kultursektoren som følge av covid-19-utbrotet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-48/20 Fylkeskommunal tiltakspakke - kulturfeltet - status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-49/20 Covid-19 og effektar på kulturlivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-50/20 Orientering til fylkeskommunane om styrking av kommunale næringsfond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender