Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 04.05.2020 10:30

Møtested : Campus Kristiansund, Kristiansund (4. og 5. mai 2020)

Møterom: Møte 4. og 5. mai 2020

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument

← møtekalender