Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 10.03.2020 10:30

Møtested : Høgskolen i Molde, rom B101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-19/20 Årsrapport 2019 - den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-20/20 Alternativanalyse ny tannklinikk i Sykkylven Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-21/20 Ringverknadsanalyse for kulturfeltet 2019 - del II Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-22/20 2020 - Tilskot til freda bygg i privat eige Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-23/20 2020 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-24/20 Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og UKM Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-25/20 Program for veke 18 - Nasjonal konferanse og UKM Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-26/20 Orientering om prioriteringar i Den kulturelle skolesekken - mellombels oppdragsbrev frå Kulturtanken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-27/20 Film i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-28/20 2020 - Driftstilskot til interesseorganisasjonar innanfor helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-29/20 Nye oppgåver til fylkeskommunen, forvaltning av tilskotet til frisklivssentralar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-30/20 Evaluering av idrettsstipendet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-31/20 2020 - Tilskot til friluftslivsaktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-32/20 2020 - Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-33/20 2020 - Statleg sikring av friluftslivsområde - Tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KNF-34/20 Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-35/20 Forslag til ny organisering av Kystverket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KNF-36/20 Søknad om tilskot til Stiftelsen Atlanterhavsparken "Vitensenterlaboratorium ved Atlanterhavsparken" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-37/20 TAREMOTTAK - utgreiing av mottaksanlegg for makroalger på Nordmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-38/20 Søknad om tilskot til Nofima AS "Oppgradering av forskingsinfrastruktur på Nofima, Sunndalsøra" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-39/20 Søknad om støtte til omstillingsprosjektet Vekst i Hareid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-40/20 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-41/20 Støtte til GCE Blue Maritime 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-42/20 Fylkesprisen Årets Bedrift 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-43/20 Orientering om Koronaviruset Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/20 Fylkeskommunen sine oppgåver på landbruksområdet - oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-14/20 Internasjonalt arbeid- årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-15/20 Kapasitetsjustering i akvakultur av matfisk av laks og aure i sjø i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-16/20 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/20 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/20 Årsrapport 2019 - Smartere transport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/20 Månadsmelding frå NAV januar og februar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-20/20 Høyring - forslag til program for konsekvensutgreiing for Ormen Lange fase 3 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-21/20 Miljøpålegg ved verft i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-22/20 Endring i Kystruten sin seilingsplan - invitasjon til høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-23/20 Invitasjon til Sunne kommuners nettverkskonferanse 2020, 27. - 28. mai i Modum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-24/20 Leiarutviklingsprogram for biblioteksjefane i fylket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-25/20 Ringverknadsanalyse for kulturfeltet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-26/20 Detaljbudsjett 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender