Fylkesutvalet

Møtedato : 23.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-93/20 T 22/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv. Oversendingsforslag frå Siv Katrin Ulla (AP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-94/20 T 34/20 Statusmelding - oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre undersøkingar. Oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-95/20 T 35/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital Læringsarena (NDLA). Oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-96/20 T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-97/20 T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Terje Hals (NML) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-98/20 T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Tove Henøen (SP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-99/20 T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Frank Sve (FRP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-100/20 T 56/20 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om vindkraftutbygginga på Haramsfjella. Oversendingsforslag frå Silje Alise Ness (R) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-101/20 Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-102/20 Fullmakt til fylkesordførar og fylkeskommunedirektør ("feriefullmakt") Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-103/20 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-104/20 Støtte til Volda kommune sitt kandidatur til å bli "Statens hus"-pilot Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-105/20 Fordeling av statleg løyving til kommunale næringsfond 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-106/20 Utskilling av utstedarverksemda frå Vegamot AS - mogleg overtaking av verksemda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-107/20 Salg av del av areal fra gbnr. 60/1 i Molde kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-108/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-109/20 K752 Fræna vgs – marine fag, revidert byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
U-110/20 Høyringsuttale til elektrifiserte fly i kommersiell luftfart Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-111/20 Vidareføring av samarbeidsforum fv. 63 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-112/20 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - oppstartsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-113/20 Avvikling av bompengeinnkreving på Fv 64 Atlanterhavstunnelen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-114/20 Uttale om fjerning av nynorsk i Micosoft for iOS Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/20 Program for langsiktig omstilling av næringslivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender