Fylkesutvalet

Møtedato : 03.06.2020 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-75/20 Møreforsking AS - aksjekapital Document_blue Framlegg 3 vedlegg
U-76/20 Kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs Document_blue Framlegg
U-77/20 Økonomirapportering per 1. tertial 2020 (saka blir ettersendt)
U-78/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024 (saka blir ettersendt)
U-79/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Beh. (2) 2 vedlegg
U-80/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Beh. (3) 5 vedlegg
U-81/20 Endring til kjønnsnøytral stillingstittel for leiar av fylkeskommunen sin administrasjon Document_blue Framlegg
U-82/20 Intensjonsavtale Sørsida i Ålesund Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-83/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status (saka blir ettersendt)
U-84/20 Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt (saka blir ettersendt)
U-85/20 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Beh. (2) 8 vedlegg

← møtekalender