Fylkesutvalet

Møtedato : 03.06.2020 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-75/20 Møreforsking AS - aksjekapital Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-76/20 Kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-77/20 Økonomirapportering per 1. tertial 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-78/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-79/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
U-80/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
U-81/20 Endring til kjønnsnøytral stillingstittel for leiar av fylkeskommunen sin administrasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-82/20 Intensjonsavtale Sørsida i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-83/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6)
U-84/20 Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-85/20 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
U-86/20 DTK Sykkylven - lokalisering av ny klinikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-87/20 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg

← møtekalender