Fylkesutvalet

Møtedato : 02.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-70/20 Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024 Document_blue Framlegg 3 vedlegg
U-71/20 Fylkesplan Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Høyring Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-72/20 Program for fylkestinget 15. og 16. juni 2020 Document_blue Framlegg
U-73/20 Microsoft Office 365 til folkevalde Document_blue Framlegg
U-74/20 Høyring NOU 19/23 Ny opplæringslov Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg

← møtekalender