Klagenemnda

Møtedato : 06.09.2019 10:15

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-22/19 Klagebehandling - mogleg ny behandling av KN 15/19 og 18/19 Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
KN-23/19 Ny behandling av sak KN 15/19 om inntak til vidaregåande opplæring for skoleåret 2019/20 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off
KN-24/19 Ny behandling av sak KN 18/19 om inntak til vidaregåande opplæring - ***** ***** Paragraph Unntatt off

← møtekalender