Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 11.11.2019 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-7/19 Høyring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap (statsborgarloven) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-8/19 Høyring av endringar i opplæringslova. Lovfesting av tilbod om karriererettleiing i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
UDK-9/19 K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
UDK-10/19 Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
UDK-11/19 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
UDK-12/19 Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
UDK-13/19 Skolebruksplan 2020-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
UDK-14/19 Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
UDK-15/19 Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 13 vedlegg
UDK-16/19 Digitale læremidler for videregående opplæring (NDLA) - budsjett 2020 med langtidsbudsjett og oppfølging i eigarfylka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/19 Budsjettoppfølging - utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender