Klagenemnda

Møtedato : 27.06.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-14/19 Klage på avslag om registrering av opplæringskontor for Byggmestrenes Servicekontor AS i Møre og Romsdal (ettersendes) Document_blue Protokoll
KN-15/19 Klage i sak om inntak til vidaregåande opplæring for skoleåret 2019/20 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
KN-16/19 Klage på inntak til vidaregåande opplæring - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
KN-17/19 Klage i sak om inntak til vidaregåande opplæring - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
KN-18/19 Klage i sak om inntak til vidaregåande opplæring - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 12 vedlegg
KN-19/19 Klage på inntak til studiespesialisering, toppidrett, skuleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 8 vedlegg

← møtekalender