Klagenemnda

Møtedato : 04.06.2019 14:10

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-10/19 Klage over tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KN-11/19 Klage i sak om konsesjon for flybuss Ålesund/Moa - Ålesund lufthamn Vigra. Klagar: Ålesund Turvogn Service AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KN-12/19 Klage på inntak til studiespesialisering, toppidrett, skuleåret 2019/2020 - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
KN-13/19 Klage i sak om godskriving av praksis for å kunne gå opp til fagprøve - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
KN-14/19 Drosjeløyva i Molde kommune - Klage over tildeling av ledig løyve tilknytt Molde Taxisentral Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg

← møtekalender