Fylkesvalstyret

Møtedato : 13.05.2019 11:15

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-2/19 Godkjenning av listeforslag til Fylkestingsval 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender