Plannemnd for byggjeprosjekt 2011-2019

Møtedato : 04.02.2019 10:30

Møtested : Spjelkavik videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PN-1/19 K452 Spjelkavik vgs - Prosjektstatus januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_PN-2/19 K451 Fagerlia vgs - Prosjektstatus januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_PN-3/19 K104 Romsdal vgs - Prosjektstatus januar 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender