Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 22.11.2018 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-17/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FF-18/18 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 13 vedlegg

← møtekalender