Eldrerådet

Møtedato : 22.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-15/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
E-16/18 Høyringsnotat - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

← møtekalender