Klagenemnda

Møtedato : 19.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-19/18 Klage i sak om oppreisning for barn som fekk behandling for tuberkulose - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← møtekalender