Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 19.11.2018 14:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde (møterom 102)

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-75/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Beh. (3) 1 vedlegg

← møtekalender