Fylkesutvalet

Møtedato : 26.11.2018 09:15

Møtested : Quality Hotel Alexandra, Molde

Møterom: Hjertøy 3

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-112/18 Skiltmynde for fylkesveg - regionreform - overføring av oppgåver til fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-113/18 Nordøyvegen - anbodskonkurranse K5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 16 vedlegg
U-114/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 10 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/18 Mobilnett i området Trollstigen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender