Samferdselsutvalet

Møtedato : 19.11.2018 14:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-73/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-74/18 Nordøyvegen - anbodskonkurranse K5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 16 vedlegg
SA-75/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 10 vedlegg

← møtekalender