Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 29.08.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-3/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
YN-4/19 Kvalitetssystem for seksjon opplæring i bedrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-5/19 Formidling til læreplass 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-6/19 Jenter i elektrofag - status etter eitt år Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
YN-7/19 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/19 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
RS-11/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/19 Periode 2019 - 6 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/19 Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/19 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-15/19 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering 2 og eksamen - skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-16/19 Skolevalg 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-17/19 Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar våren 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-18/19 Rundskriv om læremiddel 2019/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/19 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/19 Hovedinntaket 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-21/19 2.gongs inntak til skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender