Eldrerådet

Møtedato : 13.02.2019 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-1/19 Ny regional planstrategi og fylkesplan - informasjon om prosess og innspel til kunnskapsgrunnlaget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
E-2/19 2019 - Treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
E-3/19 Tilgjengelighetsmerket - kulturarrangement tilgjengeleg for alle Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
E-4/19 Årsmelding 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-5/19 Val av kommunar som eldrerådet skal besøke i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-6/19 Evaluering av fylkeseldrekonferansen 2018 - Scandic Seilet Molde, 6. november 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-7/19 Den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd i Skien 20. til 22. mai 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-8/19 Konferanse for kommunale råd 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-9/19 Fylkeseldrekonferansen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Høyringsbrev - Tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-2/19 Høyring - Forslag til forskrift om eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-3/19 Kommunane må bidra til gode bustader for eldre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Orientering om eldrereformen Leve hele livet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-5/19 Protokoll frå møte i Sykkylven eldreråd 26.11.2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/19 Budsjettoppfølging - eldrerådet - periode 2018-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/19 Detaljbudsjett 2019 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender