Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 12.06.2019 10:30

Møtested : Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, Vestnes

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-31/19 Tildeling kunstnarstipend 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 6 vedlegg
Z_OLD_KF-32/19 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
Z_OLD_KF-33/19 Styrking og vidareutvikling av litteraturformidlinga i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-34/19 UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal - grunnlag for ny temaplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-35/19 Uttale - høyring ny UKM strategi 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-36/19 Ny driftsmodell for UKM Møre og Romsdal 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-37/19 Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-38/19 God Helse-partnarskapet - evaluering og vegval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-39/19 Intensjonsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-40/19 Frilanstenesta i Møremusikarordninga – gjere om til tilskotsordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-23/19 Kultur - økonomirapportering 1. tertial 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-24/19 Rapportering på kulturtilskot 1. halvår 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-25/19 Rapportering tiltaksplan kultur 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-26/19 Status - prosjektet "Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal 2018-2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-27/19 Regional evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-28/19 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/19 Statusoppdatering - regionreformen på fagfelta kultur- og folkehelseutvalet forvaltar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-30/19 Høring - Ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle skolesekken - Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-31/19 Sunne kommuners protokoll og oppfølging på årets generalforsamling 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-32/19 Fylkeskommunene - en viktig aktør i friluftslivsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-33/19 Rapport - vurdering av kunstmusea i Norge - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-34/19 Fagsamling spelemidlar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender