Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 08.05.2019

Møtested : Smøla kommune 7. mai, kl 19.00-Konsertforedrag, Smøla bibliotek,Hopen

Møterom: 8. mai 2019, kl 09.00 Oppmøte rådhuset på Hopen (sjå program)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-20/19 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder, kap. 1420, post 78 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
Z_OLD_KF-21/19 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet, kap 1420, post 78 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
Z_OLD_KF-22/19 Høyring av forslag om endringer i friluftslova, om ny forskrift om fylkeskommunen sine oppgåver på friluftslivsområdet og endringar i forskrift om tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-23/19 Høyring - langtidsplan for pilegrimssatsing 2019-2037 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-24/19 2019 - Utsatt sak - treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_KF-25/19 Samarbeid med Kirkens SOS Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-26/19 Forstudie - Mørebyen som Europeisk kulturhovudstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-27/19 Ny frivilligmelding - den statlege frivilligheitspolitikken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-28/19 Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
Z_OLD_KF-29/19 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_KF-30/19 Prosjekttilskot til Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/19 Utkast til kunnskapsgrunnlag regional planstrategi 2020-2024 kultur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/19 Kulturindeks for Møre og Romsdal 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/19 Idrettsindeks for Møre og Romsdal 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/19 Kunnskapsgrunnlag - besøksstatistikk og utlånstal bokbåttenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/19 Nøkkeltal spelemidelsøknader 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/19 Folkehelseprogrammet - folkehelsearbeid i kommunene 2019 - Møre og Romsdal tildelt midlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - kultur- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender