Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 06.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde (møterom 102)

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-1/19 2019 - Driftstilskot regionale kulturinstitusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-2/19 2019 - Treårig og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KF-3/19 2019 - Tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KF-4/19 Kulturmelding og oppgåve- og ansvarsfordeling mellom forvaltingsnivåa Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-5/19 Ny nasjonal handlingsplan for friluftsliv - tiltak og føringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KF-6/19 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-7/19 Orientering om prioriteringar DKS - mellombels oppdragsbrev frå Kulturtanken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-8/19 2019 - Tilskot til fartøyvern Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-9/19 2019 - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Tiltaksplan kultur 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-2/19 MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/19 Hellandshamn Grendalag sin klage på spelemidlar 2018, svar frå Kulturdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Forslag til rammeprogram for møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. og 7. mars 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/19 Budsjettoppfølging - kultur- og folkehelseutvalet - periode 2018/13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender