Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 11.06.2019 10:30

Møtested : Stranda kommune: oppmøte: Orkla Foods, Svemorka, kl 10.30

Møterom: Utvalsmøte: Skinkerådhuset, Stranda sentrum, kl 13.30

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-34/19 Blå-grønt samarbeid: Verdiskaping gjennom blå-grøne synergiar hos regionale forskingsmiljø - Søknad om støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-35/19 Søknad om støtte til forprosjekt "Etablering av partnerskap for utvikling av marin helsenæring" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-36/19 Forvalting av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-37/19 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving - behandling av søknader 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg
Z_OLD_RN-38/19 Inkubatorprogram 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
Z_OLD_RN-39/19 Søknad om støtte til Stad skipstunnel prosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-40/19 Breibandsutbygging - pengane må brukast der behovet er størst Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_RN-41/19 Kunnskapsgrunnlag for Kompetansealliansen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
Z_OLD_RN-42/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 28. mai 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-43/19 Månadsmelding frå NAV mai 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/19 Presentasjon av regional- og næringsutvikling - Fylkesutvalet - workshop 20.05.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/19 Brev til Olje- og energidepartementet - Mangelfull forsyningssikkerheit begrensar næringsutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender