Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 05.02.2019 10:30

Møtested : Midsund sjukeheim, kommunestyresalen, Tunvegen 42, 6475 Midsund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-1/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_RN-2/19 Uttale til forslag om forbod mot nydyrking av myr Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_RN-3/19 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-4/19 Handlingsprogram for økonomiplanen 2019 - Regional- og næringsavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-5/19 Framlegg til fordeling av statlege regionale utviklingsmidlar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-6/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 21. januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-7/19 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-8/19 Søknad om tilskot til Vindel AS "Akvalab: Utprøvingsarena for tang- og taredyrkingsteknologi på værutsatt lokasjon" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-9/19 Norske Tindevegledere (NORTIND) - søknad om tilskot til etablering av Norges Høgfjellskole, ein fagskole som skal utdanne tindevegleiarar og skiguidar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-10/19 Månadsmelding frå NAV november og desember 2018, og januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Statkraft Energi AS - Aurareguleringene - revisjon av konsesjonsvilkår - merknader til NVE's innstilling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/19 Budsjettoppfølging - regional- og næringsutvalet - periode 2018/13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender