Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 05.03.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-11/19 Forslag til vedtekter, innretning og forvalting av Marint verdiskapingsfond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
Z_OLD_RN-12/19 Planprogram og hovudutfordringar for regional vassforvaltningsplan 2022-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_RN-13/19 Innspel til jordbruksforhandlingane 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_RN-14/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 19. februar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-15/19 Fordeling av kommunale næringsfond 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-16/19 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-17/19 Valldal sentrum - utviklingsstrategi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-18/19 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-19/19 Rapportering - Styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
Z_OLD_RN-20/19 Aqua Nor 2019 - deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-21/19 Månadsmelding frå NAV for februar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/19 Oppdragsbrev frå Landbruks- og matdepartementet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Framtidas industri i dag - Alger - seminar om makro- og mikroalger 27. mars 2019, Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/19 Statens vegvesen – framtidig lokalisering, oppgåver og tilsette i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-6/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
RS-7/19 Detaljbudsjett 2019 - regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/19 Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-9/19 Årsmelding 2018 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender