Fylkesutvalet

Møtedato : 15.10.2018 18:00

Møtested : Hotell Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-87/18 Giske kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
U-88/18 Skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide - Finansiering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-89/18 Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2019 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

← møtekalender