Ungdomspanelet

Møtedato : 13.09.2019 14:00

Møtested : Oppmøtested: Fylkeshuset i Molde. Møtested lørdag: Hopen brygge, Smøla

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-27/19 Høyring - Skolebruksplan 2020 - 2022 Document_blue Framlegg 2 vedlegg
UP-28/19 Høyring ordensreglement for vidaregåande skole Document_blue Framlegg 5 vedlegg
UP-29/19 Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Framlegg 3 vedlegg
UP-30/19 Forlenging av periode for sittande ungdomspanel Document_blue Framlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/19 Orientering om mobbeknappen Document_blue Framlegg Beh. (1)
RS-5/19 Jenter i elektrofag - status etter eitt år Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg

← møtekalender