Ungdomspanelet

Møtedato : 01.03.2019 17:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-6/19 Høyring - Forslag til forskrift om eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-7/19 Retningslinjer - Årets ungdomskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-8/19 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-9/19 UNG kultur i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
UP-10/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og ny fylkesplan for Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Evaluering UFT Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/19 Status MR BUR Document_blue Protokoll

← møtekalender