Klagenemnda

Møtedato : 24.09.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-16/18 Klage i sak om dispensasjon frå byggjegrense mot veg - fylkesveg 652 - Øystein Blom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KN-17/18 Klage på vedtak frå Statens vegvesen - Smøla kommune - gbnr 48/114 - oppføring av tilbygg til bolig Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KN-18/18 Klage i sak om inntak til vidaregåande skole - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg

← møtekalender