Fylkestinget

Møtedato : 17.06.2019 12:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møterom: Møte 17. og 18. juni 2019

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-19/19 Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 7 vedlegg
T-20/19 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K753 Kristiansund vgs - Erstatningslokaler bygg 09 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-21/19 Statusmelding - Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre kontrollar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 11 vedlegg
T-22/19 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 - Oppfølging av musea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-23/19 Svorka Energi AS - ny organisasjonsform Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-24/19 Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-25/19 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
T-26/19 Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-27/19 AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 10 vedlegg
T-28/19 Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
T-29/19 Politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-30/19 Revidering av Reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-31/19 Økonomirapportering per 1. tertial 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-32/19 Bypakke Ålesund - lokalpolitisk behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
T-33/19 Revidering av økonomiplan 2019 - 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-34/19 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2020-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-35/19 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om Jensholmbrua Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-36/19 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om fartøybytte på ferjestrekning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-37/19 Interpellasjon frå Victoria Smenes om tilbod til alle elevar om å delta på skulegudstenester Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-38/19 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-39/19 Helseinnovasjonssenteret - aksjeteikning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender