Fylkesutvalet

Møtedato : 28.10.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-114/19 T-58/19 Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen - oversendingsforslag frå Frank Sve (FRP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-115/19 Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2020 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-116/19 Ferjeanbod - Ytre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll

← møtekalender