Plannemnd for samferdselsutbygging 2011-2019

Møtedato : 02.09.2019 12:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PNS-6/19 Nordøyvegen - orientering september 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_PNS-7/19 Rapportering plan- og byggeprogram 2019 -2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender